Regler

Regler

 • Tävlingen pågår från och med 1:e Juni – 14:e Augusti
 • Bild är ett krav. Med på bilden skall den som fångat fisken finnas.

 • Endast Lax deltar i tävlingen, minimimått 50 cm

 • Fisken skall vara spöfångad

 • Fisken skall vara fångad inom Pajala kommun.

 • Fisk får ej överlåtas till annan person.

 • Flera fiskar får anmälas per deltagare, dock endast en per dag.

 • Samtliga priser fördelas genom utlottning, lottdragning sker så snart det är möjligt efter tävlingen slut där varje deltagare deltar med en lott per person och inte per fisk. Lotten avgör, inte vikten.

 • Samtliga uppgifter i formuläret skall ifyllas med giltligt data, dvs. alla uppgifter skall vara sanningsenliga.

 • Brott mot ovanstående regler innebär direkt diskvalificering.

 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

OBS! Giltligt fiskekort eller tillstånd krävs för respektive fiskevatten!